Постигането на оптимални финансови и организационни резултати е пътят към изпълнението на всички мечти .